Bereikbaarheid - algemeen

Gepubliceerd op Vrijdag 24 september 2021

Werken

De gemeente beheert de meeste wegen op het grondgebied. Maar ook de Vlaamse Overheid is beheerder van een aantal wegen.

Afhankelijk van wie de beheerder is, voert de gemeente of de Vlaamse overheid de wegenwerken uit. Bij grote investeringswerken op gewestwegen in Kuurne is er uiteraard nauw overleg met de gemeente. De gemeente adviseert, communiceert en participeert.

Vanaf 16 september: Leiestraat en doorsteek Harelbeeksestraat en Doornenstraat

Telenet legt nieuwe bekabeling. Synergie met De Watergroep.

verkeersimpact:

  • Leiestraat: verkeer blijft mogelijk
  • Harelbeeksestraat: beurtelings verkeer van toepassing (1 werkdag)
  • Doornenstraat: straat afgesloten (1 werkdag)

Vanaf 7 september tem 1 oktober:  spoorwegovergang Kwadestraat Lendelede onderbroken

  • Geen verkeer van en naar Lendelede mogelijk via Wandelinglaan.
  • Omleiding via Lendeleedsestraat/Kuurnsestraat (Lendelede) of via Sente.

Vanaf 26 augustus : Watertorenstraat

Fluvius brengt alles ondergronds van het bovengrondse net. Synergie met De Watergroep. Eveneens vernieuwen van de openbare verlichting.

Na deze werken zal de grote toevoerleiding van De Watergroep naar de watertoren volledig vernieuwd worden. Deze ligt in het midden van de rijweg waardoor de impact groot zal zijn. Een apart communicatietraject zal hiervoor opgestart worden.

Vermoedelijke duur : tot eind september

Verkeersimpact:

- ondergronds brengen: werken in voetpad: verkeer blijft mogelijk maar beperkt tot éénrichtingsverkeer

- vervangen toevoerleiding: werken in rijbaan: doorgaand verkeer niet mogelijk -> wanneer de exacte data bekend zijn zal er een stevig communicatietraject worden opgestart.

Vanaf 30 augustus : voorbereidende werken nutsmaatschappijen ihkv centrumvernieuwing

https://www.kuurne.be/centrumvernieuwing/nieuws/voorbereidende-werken

Fase 1 : Kerkstraat (zuid):  van 30 augustus tem 15 oktober

Fase 1a : Kerkstraat tussen Marktplein & Tramstatie

Fase 1b : Kerkstraat van Marktplein tot Tramstatie, Tramstatie, incl. kruispunt met Kon. Albertstraat

Tijdens de duur van de werken zijn bovenvermelde straten/straatgedeeltes enkel bereikbaar te voet.

Voor wie met de wagen naar het centrum komt, maak gebruik van de randparkings Vlaskouter & Damier !

 

Overzicht van de grote werkzaamheden in Kuurne