Derde prik voor mensen met verminderde immuniteit

Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na hun vaccinatie met 1 of 2 dosissen. Recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze personen een extra dosis kan zorgen voor een betere bescherming. In België is er daarom beslist om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra dosis met Pfizer of Moderna.

Wanneer?

Alle risicopatiënten die hun domicilie hebben in Kortrijk, Harelbeke en Kuurne krijgen in de tweede helft van september hun uitnodigingsbrief via post, en indien er een e-mailadres gekend is, ook via mail. De uitnodigingen werden intussen verstuurd. Opgepast! Tussen jouw tweede en derde prik moet er minstens 30 dagen zijn. Is jouw tweede prik nog geen 30 dagen geleden? Dan krijg je jouw uitnodiging pas later.

Om wie gaat het?

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling.

Het betreft patiënten:

  • met aangeboren afweerstoornissen
  • die chronische nierdialyse krijgen
  • met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva
  • een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
  • stamcel - en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten
  • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Hoe worden de lijsten van deze risicopatiënten opgemaakt?

Voor het opstellen van de lijsten met deze groep patiënten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd. Daarbij wordt, net zoals voorheen, de privacy maximaal gerespecteerd.

(1) Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste drie jaar een diagnose van kanker kregen.

(2) De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) stellen een lijst samen, op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden.

(3) De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten.

Je hoeft dus zelf niets te doen. Je kan gewoon je uitnodiging afwachten. Ontvang je geen uitnodiging? Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de extra risicogroep behoort. Twijfel je toch? Neem dan contact op met je huisarts.

Hoe kan je nagaan of je in aanmerking komt?

Je kan dit zelf nakijken via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be

Kan je je vaccin kiezen?

Je kan niet kiezen met welk vaccin je zal worden ingeënt. Alle risicopatiënten zullen voor de ‘extra’ dosis een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) toegediend krijgen. Het heeft dan ook geen zin om de huisarts een attest te vragen voor het verkrijgen van een bepaald type vaccin.

Ook als je eerste en/of tweede prik gezet werden met het AstraZeneca of J&J vaccin, krijg je voor je derde dosis toch Pfizer of Moderna toegediend.

Heb je vervoer nodig?

Ben je minder mobiel en geraak je niet met de steun van een familielid of vriend in VAXPO? Neem dan contact op met het callcenter op 056 244 000.